De virtuele wasmachine van Eelco Wagenaar
Petra Koonstra: ’Ik hou van allrounders’

Henk Pröpper weerspreekt kritiek Bart Temme

Directeur Henk Pröpper van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds weerspreekt de kritiek dat het NLPVF de subsidies aan literaire tijdschriften niet effectief zou besteden. In een reactie op het onderzoek van Bart Temme naar de rol van De Gids, Tirade, Hollands Maandblad en De Revisor wijst hij op de eigen verantwoordelijkheid van de bladen en hun uitgevers.

 

Volgens Temme stelt het NLPVF zich te vrijblijvend op om literaire bladen actief te laten worden op internet. Het fonds heeft daartoe 1,2 miljoen euro uitgetrokken, waarmee onder meer de website www.literairetijdschriften.org in het leven is geroepen. Temme vindt dat niet van daadkracht getuigen. In zijn ogen moet er meer gebeuren om de literaire tijdschriften weer een rol van betekenis te laten spelen.

 

Het gaat al tijden slecht met de literaire tijdschriften in Nederland. Het aantal titels daalt, het aantal abonnees neemt af. In zijn onderzoek naar het functioneren van De Gids, Tirade, Hollands Maandblad en De Revisor concludeert Temme dat de rol van het literaire tijdschrift is uitgespeeld als het gaat om de talentontwikkeling en het voeren van debat – activiteiten waar ze subsidie voor krijgen van het NLPVF.

 

Pröpper wijst er op dat het fonds óók subsidieert om literair erfgoed in stand te houden. “Bladen als De Gids en Tirade zijn tijdschriften met een belangrijke cultuurhistorische waarde. Dat verdient ook onze steun.” Daarnaast is de invloed van zijn fonds tot op zeker hoogte beperkt, zegt hij. “Uiteindelijk zijn het de uitgevers en de redacties die bepalen hoe zij met ontwikkelingen omgaan.”

 

In het geval van www.literairetijdschriften.org gaan de ideeën van het NLPVF verder dan wat de aangesloten bladen tot dusver laten zien. “Wij wilden bijvoorbeeld op deze site allerlei dwarsverbanden laten leggen tussen de verschillende titels, een gezamenlijk archief bijvoorbeeld”, zegt Pröpper. “Maar daar gaan wij niet over – al heb ik wel begrepen dat er nu stemmen opgaan in die richting. De redacties zijn nog erg verknocht aan het papier, dat begrijp ik best.”

 

Kritiek dat tijdschriften hun functie als kweekvijver hebben verloren, wordt door Pröpper weggewuifd. “De bladen zelf zien dat anders.” Dat hun rol in het debat is overgenomen door de kranten, klopt volgens de directeur van het NLPVF wel. “Het is ook ergens wel logisch. Een krant biedt meer lezers en meer geld voor een bijdrage dan een tijdschrift kan. Het is dan verleidelijker om in de krant een debat te voeren. Maar dat is altijd al zo geweest.”