De wederopstanding van Chr. J. van Geel
Drezz: Drentse taol en publieksvriendelijke jazz

Lucas 24:50 Hemelvaart

Ascension "Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden." (gravure Gustave Doré)