'Dichter des Vaderlands word je niet vanzelf'
DiDeVa Van Wissen krijgt ‘trap na’ van NRC.next

Driek van Wissen weerspreekt Ilja Leonard Pfeijffer

Naar aanleiding van de kritiek van DiDeVa-kandidaat Ilja Leonard Pfeijffer in NRC.next stuurde zittend Dichter des Vaderlands Driek van Wissen een reactie die aldaar ingekort werd afgedrukt. Op Woest en Ledig treft u nu de volledige tekst:

 

“Het artikel van Ilja Leonard Pfeijffer in NRC.next van vrijdag 23 januari over de verkiezing van een nieuwe Dichter des Vaderlands dwingt mij tot een reactie.

 

Gedeeltelijk ben ik het met hem eens. Zo deel ik zijn vermoeden dat de verandering van de verkiezingsprocedure, opgezet door Poetry International, bovenal bedoeld is om te voorkomen dat er wederom een vormvaste en toegankelijke dichter gekozen wordt, die vooral bekendheid en waardering geniet buiten de kleine kring van doorgewinterde poëzieliefhebbers.

 

En ook geef ik hem groot gelijk dat de nieuwe procedure zeer willekeurig en ondoorzichtig is. Bij de longlist van tien kandidaten, aangewezen door een door coöptatie samengestelde commissie, kon men al gerechtvaardigde bedenkingen hebben, maar vooral het feit dat dezelfde commissie vervolgens zonder enige motivatie vijf kandidaten heeft laten afvallen, is ergerlijk en verbazingwekkend. Ikzelf had bijvoorbeeld graag op Ingmar Heytze gestemd, maar ik gunde ook Ilja Leonard Pfeijffer, juist vanwege het feit dat hij een exponent is van een geheel andersoortige poëzie als de mijne, van harte de kans om andermaal niet verkozen te worden.

 

Ik kan mij dan ook zijn frustratie voorstellen. En waarschijnlijk is hij ook verblind door woede, want in de negatieve aandacht die hij in het artikel aan mij wijdt slaat hij een aantal keren de plank lelijk mis:

 

- Hij zegt dat ik in 2005 een nog totaal onbekende gelegenheidsdichter was. In werkelijkheid had ik toen al een twintigtal publicaties op mijn naam staan bij gerenommeerde uitgeverijen en met bovengemiddelde verkoopcijfers.

 

- Dat Komrij bij mijn verkiezing demonstratief zich heeft afgezonderd “omdat het Dichterschap des Vaderlands verkwanseld was” is niet alleen mij ontgaan, maar volgens mij iedereen, zodat de demonstratie, als er al sprake van was, sowieso niet gewerkt heeft.

 

- Volgens opdracht heb ik keurig op z’n minst 4 gedichten per jaar in de NRC gepubliceerd. Die zijn voor het leeuwendeel (net als bij Komrij) netjes afgedrukt op de voorpagina. Ook in het laatste jaar. Van enige weerzin bij de redactie tegen mijn gedichten heb ik nooit iets gemerkt, maar het kan zijn dat Ilja als vaste medewerker meer weet dan ik.

 

- Dat Pfeijffer een gedicht bij de dood van Juliana mocht schrijven “omdat de NRC demonstratief een andere dichter wilde dan Driek van Wissen” is al helemaal uit de dikke duim gezogen. Ik ben tot Dichter des Vaderlands verkozen in 2005, terwijl Juliana bij mijn weten al een jaar eerder overleden is.

 

Natuurlijk gun ik collega Ilja een zekere mate van dichterlijke vrijheid en dat hij zijn betoog lardeert met krakkemikkige variaties op een rijmpje van mij dat ik allerminst als representatief voor mijn werk beschouw is ook nog tot daar aan toe, maar nu hij, wie weet moedwillig, de waarheid zo verdraait, kan een weerwoord niet uitblijven."

 

Driek van Wissen, Dichter des Vaderlands