Dichters met plannen: Het credo van Ramsey Nasr
Winterboeken-expositie in het Grafisch Museum Groningen

Dichters met plannen: Tsead Bruinja en de samenwerking

Samenwerking Poetry International heeft alle kandidaten die in de race zijn om Dichter des Vaderlands te worden, verzocht plannen op papier te zetten. Doel is te onderzoeken of en op welke wijze deze plannen na de verkiezingen verwezenlijkt kunnen worden. Woest en Ledig peilde alvast de ideeën. Na Erik Menkveld en Ramsey Nasr vandaag aflevering 3: Tsead Bruinja.

 

Kandidaat Bruinja kwam deze verkiezingsronde als eerste met een concrete invulling voor het instituut Dichters des Vaderlands. En lange tijd was hij ook de enige. Het getuigt niet alleen van een gezonde gretigheid maar het laat ook zien dat Bruinja de functie zeer serieus neemt.

 

In zijn plannen presenteert hij zich als iemand die alle geledingen in de poëzie een stem wil geven. Zo wil hij zijn ideeën nadrukkelijk uitvoeren in overleg met bestaande literaire organisaties en niet alleen landelijk publicerende dichters vertegenwoordigen, maar ook slammers, podiumdichters, jeugd- en kinderdichters, stads- en dorpsdichters en streektaaldichters.

 

Bij Bruinja is papier net zo belangrijk als internet. Hij pleit voor meer poëzie in kranten en heeft ideeën voor verschillende soorten bloemlezingen, maar verwacht tevens veel van een dagelijkse poëzierubriek op het web, een dagelijkse bespreking van een gedicht op een weblog, verspreiding van poëzie via een mailinglist en een Levende Dichtersalmanak op YouTube.

 

Bruinja is daarnaast erg van de optredens, en dan bij voorkeur met anderen. Zo kondigt hij onder de noemer De Dichterskaravaan workshops poëzie op scholen aan die uitmonden in avonden waar dichters en scholieren samen optreden. Verder wil hij de echte wereld in met optredens in kleine zalen van theaters en in dorpshuizen en optredens in verzorgingstehuizen, gevangenissen, ziekenhuizen en bedrijven.

 

Hij is ook erg van het versterken van onderlinge cohesie. Dit uit zich in een voorstel voor een literaire wandeling met dichters door verschillende provincies waarbij cultuurhistorische plekken worden bezocht en ter plekke wordt opgetreden. Dat alles in de geest van Van Lennep en Hogendorp en meer recent een groep dichters die in 2007 zeven dagen achtereen door Drenthe trok, de Zeuvendaagse.

 

Maar het uit zich ook in de instelling van een Dichter des Vaderlands-fonds waarin vijftien procent van de opbrengsten van DDV-optredens worden ondergebracht. Uit het fonds zou onder meer een prijs voor poëzievertalingen naar het Nederlands kunnen worden bekostigd, of het onderhoud aan verwaarloosde graven van dichters.