Rense Sinkgraven: Lyrischer, met meer hartstocht
Dichters met plannen: Het credo van Ramsey Nasr

Dichters met plannen: De loftrompet van Erik Menkveld

Trompet-1 Poetry International heeft alle kandidaten die in de race zijn om Dichter des Vaderlands te worden, verzocht plannen op papier te zetten. Doel is te onderzoeken of en op welke wijze deze plannen na de verkiezingen verwezenlijkt kunnen worden. Woest en Ledig peilde alvast de ideeën. Vandaag in het kort de plannen van kandidaat Erik Menkveld.

 

De plannen van Menkveld vallen in twee delen uiteen: hij wil de poëzie zichtbaar maken en hij wil meer aandacht voor de inhoudelijke kant van poëzie. Bij het zichtbaar maken denkt hij onder meer aan de oprichting van een impresariaat met eigen website voor het verwerven van optredens en opdrachten. Het impressariaat zou ook informatie moeten verstrekken over dichters en hun werk.

 

Heel concreet is een ‘Levende dichtersalmanak’ op televisie waarbij dichters worden ingeleid door de Dichter des Vaderlands en vervolgens een gedicht voorlezen. Andere ideeën ter vergroting van de zichtbaarheid zijn de ‘regel van de dag’ op de voorpagina van een krant, goedkope poëzie-uitgaven voor 1 of 2 euro, poëziepockets met oude en nieuwe dichters en themabloemlezingen in krantvorm.

 

In een poging de drempel tot de poëzie te verlagen wil Menkveld meer inhoudelijke achtergrondinformatie verschaffen. “Veel lezers menen weinig toegang tot de hedendaagse poëzie te hebben”, stelt hij. “Poëzie is ‘deftig’, ‘heilig’, ‘moeilijk’, ‘niet voor ons’. Vaak worden ze toch enthousiast als je er iets over vertelt, als je laat zien hoe bepaalde poëtische middelen werken, waarom een dichter ze gebruikt of iets van zijn thematiek en werkwijze laat zien.”

 

Menkveld wil letterlijk en figuurlijk de loftrompet over dichters afsteken middels columns in kranten, op radio of via internet. Interessant is zijn plan voor een poëziebespreker in de geest van Henk van Os: een superambassadeur. En zijn nadruk op kleinschalige masterclasses, lezingen en optredens in huiskamers, bibliotheken, boekhandels of op podia. Daar zouden bijvoorbeeld introducerende lezingen kunnen worden gehouden over belangrijke oudere en/of hedendaagse dichters – van Gorter tot Leopold, van Oosterhoff tot Zwamborn.