Ook het uiterlijk telt
'De beste Reynaert, die hebben wij!'

De wederopstanding van De Poëzieclub (3)

Nadat afgelopen zomer de wederopstanding van De Poëzieclub al werd aangekondigd en vervolgens in gang gezet, lijkt de herrijzenis nu echt een feit. Zo is www.poezieclub.nl weer tot leven gewekt en ligt er een nieuwe aflevering van het gelieerde tijdschrift Awater in de winkel.

 

Awater is moeilijk los te lezen van de zoektocht naar een nieuwe Dichter des Vaderlands. Zo bestaat de redactie van het blad thans onder anderen uit de genomineerden Tsead Bruinja en Ilja Leonard Pfeijffer en zijn van Maria van Daalen – ook zij is genomineerd – nieuwe gedichten te lezen.

 

Het 21ste nummer bevat verder interviews met Robert Anker (van wie onlangs een verzamelbundel uitkwam) en met Alexis de Roode (wiens tweede bundel recent verscheen), een bijdrage waarin Gerrit Komrij zich buigt over de vraag wát kinderpoëzie nu eigenlijk is en een stuk waarin Ron Rijghard bekijkt wat het effect is geweest van de Maximalen.