Wie in het café schrijft, die blijft
Daniël Lohues programmeert klassieke muziek

Acht miljoen pagina’s van oude kranten online

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag laat acht miljoen pagina's van oude Nederlandse kranten via internet toegankelijk maken. De oudste pagina's zijn afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytsland & tc die in 1618 voor het eerst verscheen. Per maand zullen zo'n 200.000 krantenpagina's worden gedigitaliseerd. Begin 2009 worden de eerste resultaten online beschikbaar gesteld.

 

De gedigitaliseerde kranten zijn straks doorzoekbaar op ieder woord in de tekst en worden opgenomen in de Databank Digitale Dagbladen. De Koninklijke Bibliotheek heeft becijferd dat de afgelopen vier eeuwen meer dan zevenduizend landelijke, regionale en lokale dagbladtitels zijn verschenen. In de databank komt een selectie uit dit aantal.

 

Maandag heeft de bibliotheek de namen van de eerste geselecteerde titels vrijgegeven. Het gaat onder meer om de Geoctrojeerde Groninger Courant uit 1743, de Opregte Groninger Courant uit 1748 en de Gazette de Groningue uit 1811. Verder worden bladen gedigitaliseerd die illegaal zijn verschenen tussen 1940 en 1945 als De Duikelaar. Weekblad voor onderduikers uit Nieuwlande, De Vonk uit Groningen, De Vrije Pers. Orgaan voor de verzetsgroep Meppel en Het Parool zoals die in Groningen en Drenthe verscheen.

 

Daarnaast worden exemplaren gedigitaliseerd van koloniale kranten en van bladen die tussen 1940 en 1945 met toestemming van de Duitse bezetter verschenen, zoals het Agrarisch Nieuwsblad voortgezet als Drentsch Dagblad en het Nieuwsblad van het Noorden, een van de voorlopers van het huidige Dagblad van het Noorden. Het digitaliseren gebeurt in Kampen, het project is door de bibliotheek uitbesteed aan een bedrijf uit Duitsland.

 

Volgens de Koninklijke Bibliotheek is het digitaliseren van groot belang, omdat door de kwetsbaarheid van krantenmateriaal - veelal dun en slecht papier - een belangrijke bron voor wetenschappelijk onderzoek verloren dreigt te gaan. “Door het project komt een onmisbare bron voor tal van onderzoekers beschikbaar, van historici tot taaltechnologen. De krant brengt het nieuws van de dag, maar de informatie heeft eeuwigheidswaarde.”