Streektaalprijs voor Harry Niehof en Rilke-boek
Honderd gedichten in de definitieve Komrij

Nedersaksisch schuifelend naar echte erkenning

De erkenning van het Nedersaksisch als volwaardige streektaal in Nederland komt deze zomer een cruciale stap dichterbij. Die verwachting heeft de Groninger gedeputeerde voor cultuur Hans Gerritsen maandag uitgesproken bij de presentatie van het Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde in Groningen.

Gerritsen baseert zijn verwachting op een lopend onderzoek door de universiteit Groningen naar de manier waarop Europese regelgeving over het toepassen van het Nedersaksisch kan worden vereenvoudigd. Als dat laatste mogelijk is, en Gerritsen gaat daar van uit, dan is het kabinet volgens de gedeputeerde bereid om de streektaal in Noordoost-Nederland eenzelfde status te verlenen als het Fries.

Om als een volwaardige streektaal erkend te worden, moet het Nedersaksisch aan 95 Europese bepalingen voldoen. Uit vrees voor nog meer regelgeving en bureaucratische rompslomp heeft verantwoordelijk staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken de betrokken provincies gevraagd een list te verzinnen. Gerritsen gaat er vanuit dat voor allerlei juridische en bestuurlijke kwesties een slimme oplossing gevonden kan worden.

Ook Arend ten Oever, voorzitter van de gezamenlijke streektaalorganisaties Sont, is er van overtuigd dat er andere manieren zijn om aan de eisen van Brussel te kunnen voldoen. "Uitgangspunt is vrijheid, in plaats van een rimram aan regeltjes", aldus Ten Oever. "Dus niet overal tweetalige plaatsnaam bordjes, maar ruimte voor overheden om zelf te bepalen hoe zij met de streektaal omgaan."