Het waait er altijd
Gouden Uil voor 'Groninger' roman Marc Reugebrink

Handboek Nedersaksisch voor minister Plasterk

Cultuurminister Ronald Plasterk krijgt maandag in Groningen het eerste exemplaar uitgereikt van het Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde. De uitgave van uitgeverij Van Gorcum, waar zeven jaar door verschillende wetenschappers aan is gewerkt, wordt hem overhandigd op de universiteit in Groningen.

Het boek schetst een overzicht van de geschiedenis en de actuele stand van zaken rond het Nedersaksisch, de regionale taal die door zo’n twee miljoen mensen in Nederland wordt gesproken. Het is voor het eerst dat een regionale taal in Nederland zo uitvoerig in het Nederlands wordt beschreven. Een vergelijkbaar boek over het Fries verscheen alleen in het Duits en Engels.

Het Handboek bevat onder meer beschrijvingen van de taal in Groningen, Drenthe, de Stellingwerven, maar ook Overijssel en Gelderland. Daarnaast gaan specialisten als Henk Bloemhoff, Jurjen van der Kooi en Henk Nijkeuter in op de letterkunde in het Nedersaksisch taalgebied.