Duizendpoot op de dansvloer
Driehonderd bezoekers voor Loodspop

Het licht van de zee

HettingaIn Colombia is zaterdag het XVIIe International Poetry Festival of Medellín begonnen, een onvoorstelbaar groot poëziefestival met dichters uit de hele wereld. Ons land wordt vertegenwoordigd door de Friestalige dichter Tsjêbbe Hettinga die in zijn koffer de dvd Het licht van de zee meedraagt. De dvd bevat audioversies van gedichten, teksten van zijn bundel Fan oer see en fierder in het Fries, Engels en Nederlands, maar vooral een documentaire van regisseur Pieter Verhoef.

Diens In dat zoeken zonder vinden omvat beelden van interviews met Hettinga op verschillende locaties, historische filmopnamen en gedeelten van optredens tot in Canada toe. Dat lijkt vreemd, een Friestalig dichter met een uitstraling tot ver over de grens, maar wie Hettinga ooit live heeft horen voordragen weet dat we hier te maken hebben met een fenomeen. Zijn poëzie is episch, zijn voordrachten bezwerend, zo moet de bard Bernlef ook hebben geklonken.

Verhoeff, onder meer bekend van de film Nynke, lijkt geen groot poëziekenner en stelt misschien daardoor wel de juiste vragen: over een moeder die het water in is gelopen, over langzaam blind worden, over liefde voor de wadden, over schaatsen en opgroeien tussen paarden, maar vooral over wat een dichter tot uitdrukking probeert te brengen. Het licht van de zee is een zeer geslaagde poging een bijzonder dichter bij een groot publiek te introduceren.

Titel: Tsjêbbe Hettinga. Het licht van de zee. Extra: Audioversies van gedichten, teksten in het Fries, Engels en Nederlands.