Max Velthuijs-prijs naar Mance Post
Pijnlijke seks tijdens de huwelijksnacht

Twee Drentse gedeputeerden voor cultuur

In de provincie Drenthe worden twee gedeputeerden verantwoordelijk voor de portefeuille cultuur. Tanja Klip (VVD) krijgt de musea, het archief en de bibliotheken onder haar hoede, terwijl Rein Munniksma (PvdA) zich over de rest mag buigen, zoals streektaal, media en de festivals. Voor de provinciale verkiezingen was slechts één gedeputeerde verantwoordelijk voor de cultuurportefeuille.

In het nieuwe collegeprogramma van gedeputeerde staten in Drenthe is de volgende passage over kunst en cultuur opgenomen:

"In 2008 wordt onze Cultuurnota op interactieve wijze herzien. Een uitwerking hiervan wordt een Museumnota waarin naast het Drents Museum ook de andere drie grotere musea een belangrijke eigen plek krijgen. Deze drie musea zijn: Museum De Buitenplaats, Herinneringscentrum Westerbork en het Hunebedinformatiecentrum. De bestaande structuur voor de overige musea blijft bestaan.

Om kinderen en jongeren kennis te laten maken met cultuur zetten wij ons cultuureducatiebeleid voort. Maar we gaan ook door met cultuurparticipatie zodat een bredere doelgroep aan cultuur deel kan nemen. Een voorbeeld hiervan is “Oktobermaand Kindermaand”. Wij onderzoeken of ook toeristen hieraan kunnen deelnemen. De komende tijd zullen wij beoordelen of we onze ondersteuning van het Huis voor de Drentse Toal verder uitbouwen."