N381: The same but different
Goede tijden, slechte tijden bij de Drentse omroep

Rhijnvis Feith toont gezicht in Zwolle

Mr_rhijnvis_feith1_3 Het Stedelijk Museum Zwolle toonde reeds zijn schrijfbureau, enkele van zijn boeken en de gouden penningen die de dichter en zanger Rhijnvis Feith (1753 – 1824) heeft ontvangen als waardering voor zijn werk. Sinds deze week is Feith nu ook zelf ‘zichtbaar’ in de Patriottenkamer van het museum, zij het als geschilderd portret.

 

Het Stedelijk Museum heeft het portret van de beroemde Zwollenaar die leefde van 1753 tot 1824, in langdurig bruikleen gekregen van de Familievereniging Feith. Het is in 1819 geschilderd door de destijds bekende portretschilder Willem Barteld van der Kooi (1768-1836). Rhijnvis Feith behoorde tot de literaire stroming het sentimentalisme en is vooral bekend van de briefroman Julia (1783).