Leeuwarden
Noordwolde

Grou

Muziekkoepel Grou

Plaats: Halbertsma's plein, Grou
Bouwjaar: 2012
Ontwerp: Bonnema Architecten
Bijzonderheid: Tevens toilet
Foto: © Woest & Ledig